საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვის მიღება

საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მოპოვება
კონსულტაცია ბინადრობის ნებართვის მოპოვების საფუძვლის არსებობის დადგენის მიზნით, საბუთების მომზადება ან გადამოწმება, დოკუმენტების წარდგენა (მათ შორის, მინდობილობით),საქმის განხილვის მონიტორინგი, ბინადრობის ნებართვის გაცემაზე უარის სასამართლოში გასაჩივრება.
რა შედის მომსახურებაში
ბინადრობის მოპოვების საფუძვლების შეფასება
კლიენტის “ქეისის” შეფასება, საკმარისი დოკუმენტების ხელმისაწვდომობა, საქართველოსთან კავშირი სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ განცხადებების განხილვის პრაქტიკისა და გასაჩივრების სასამართლო პრაქტიკის თვალსაზრისით.
ბინადრობის ნებართვისთვის საქმის მომზადება

საჭირო საბუთების მომზადება (ასლები, თარგმანი, ცნობები, შემფასებლის ან აუდიტორის დასკვნები, რეკომენდაციები), განაცხადის შევსება, კლიენტის თანხლება იუსტიციის სახლში ან საბუთების წარდგენა მინდობილობით (განმცხადებლის საქართველოში ყოფნა ამ მომენტისთვის სავალდებულოა.)
თანხლება ბინადრობის ნებართვის აღებამდე

განცხადების განხილვის მონიტორინგი, დამატებითი საბუთების წარდგენა, დაზუსტებები, განცხადების განხილვის ეტაპების დროულად გავლის კონტროლი. ბინადრობის (ბარათი ID ნომრით) აღება და რეგისტრაცია საცხოვრებელ ადგილზე
ბინადრობის ნებართვაზე უარის გასაჩივრება

საიმიგრაციო ადვოკატის მიერ უარის მართებულობის შეფასება და დაცვის სტრატეგიები, სარჩელის მომზადება და წარდგენა, სასამართლო სხდომებში მონაწილეობა ყველა ინსტანციაში.

ჩვენ გაგიწევთ სრულ იურიდიულ მხარდაჭერას თქვენი მხრიდან დროებითი ბინადრობის ნებართვის მიღების შესახებ შეკითხვის დასმიდან, მის მიღებამდე

JUST Advisors-ის საიმიგრაციო იურისტები უზრუნველყოფენ ყოვლისმომცველ მხარდაჭერას საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების პროცესის ყველა ეტაპზე. ჩვენი მიზანია გამოვიყენოთ კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ცოდნა კლიენტისთვის მთელი პროცესის გასამარტივებლად, შეცდომების აღმოსაფხვრელად, საიმიგრაციო ორგანოების მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად და შედეგის მისაღებად.

საბუთების წარდგენის შემდეგ, ჩვენ აქტიურად ვაკვირდებით თქვენი განაცხადის განხილვის პროცესს და ვაკონტროლებთ მას ეტაპობრივად. თუ წარმოიშვება რაიმე შეფერხება ან სირთულე, ჩვენ მივიღებთ ყველა საჭირო ზომას მათ მოსაგვარებლად და ბინადრობის ნებართვის მიღების პროცედურის წარმატებით დასრულების უზრუნველსაყოფად.

ჩვენი მხარდაჭერა არ შემოიფარგლება მხოლოდ დროებითი ბინადრობის ნებართვის მოპოვებით. ჩვენ ასევე შეგვიძლია დაგეხმაროთ დროებითი ბინადრობის ნებართვის გახანგრძლივებაში, ან მუდმივი ბინადრობის მიღებაში, იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ უწყვეტად ცხოვრობთ საქართველოში 10 წლის განმავლობაში ბინადრობის ნებართვით საფუძველზე.

კითხვა- პასუხი

დროებითი ბინადრობის ნებართვის ტიპი: შრომითი (როგორც წესი, 6 თვე - 1 წელი)

პროცედურა და ვადები/ღირებულება:
1. ინდმეწარმის რეგისტრაცია იუსტიციის სახლში + საგადასახადო აღრიცხვაზე აყვანა + საბანკო ანგარიშის გახსნა: 1/2 დღე / 75 ლარი.
2. კომპანიის (ი/მ) ბრუნვის უზრუნველყოფა 50 000 ლარიდან (18 000 აშშ დოლარი), დადასტურებული შემოსავლების სამსახურის ცნობით.
3. დროებითი ბინადრობის ნებართვის მიღება:
— 30 დღე/300 ლარი;
— 20 დღე/450 ლარი;
— 10 დღე/600 ლარი.
4. ბინადრობის მოწმობის მიღება (საცხოვრებელ ადგილზე რეგისტრაცია და პირადობის მოწმობა):
— 10 სამუშაო დღე / 60 ლარი;
— 5 სამუშაო დღე / 80 ლარი;
— 3 სამუშაო დღე / 100 ლარი;
— 2 სამუშაო დღე / 120 ლარი;
— იმავე დღეს / 150 ლარი
გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram