კონფლიქტების მოგვარება, ადმინისტრაციული დავები და წარმომადგენლობა სასამართლოში

ინტერესების დაცვა ადმინისტრაციულ ორგანოებში და საქართველოს სასამართლო სისტემაში, საერთაშორისო დაცვა (ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლო, ინტერპოლი, ადამიანის უფლებათა ევროპული კომისია). საქართველოს ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება. მედიაცია, არბიტრაჟი
რას ვაკეთებთ ჩვენ
ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე დავალიანების ამოღებასთან დაკავშირებული სასამართლო დავები
დამსაქმებლის ინტერესების დაცვა თანამშრომლებთან დავებში, მათი სამსახურში აღდგენისას
ადმინისტრაციული ჯარიმების გასაჩივრება (მათ შორის სასამართლოში გასაჩივრება)

საგადასახადო დავები

უცხოეთის სასამართლოების გადაწყვეტილებების ლეგალიზაცია და საქართველოს ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის სასამართლოების გადაწყვეტილებების,
აგრეთვე, საზღვარგარეთ არსებული საქართველოს სასამართლოების გადაწყვეტილებების აღსრულება.
დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული გზები


არბიტრაჟი, მედიაცია, საერთაშორისო სასამართლოები

ნებისმიერ კონფლიქტში ორივე მხარე აგებს და ჩვენ ვამჯობინებთ ჩვენი კლიენტის საქმეები დავამდე არ მივიდეს.

მაგრამ თუ კონფლიქტი მოხდა, JUST Advisors სასამართლო იურისტები წარმოადგენენ და დაიცავენ თქვენი კომპანიის ინტერესებს

თქვენი მოთხოვნით და თქვენი მონაწილეობის გარეშე, ჩვენ ვასრულებთ ყველა ქმედებას, თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანაში თქვენს ენაზე გაცემული მინდობილობის საფუძველზე

1
თქვენ გვიტოვებთ მოთხოვნას ან გვიკავშირდით თქვენთვის მოსახერხებელი ნებისმიერი გზით
2
განვიხილავთ თქვენთან ერთად არსებულ ვითარებას, ვაფასებთ მას დაცვის ეფექტური მეთოდების, პერსპექტივების და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების რეალურობის თვალსაზრისით.
3
ვაფორმებთ ხელშეკრულებას, ვაფორმებთ NDA-ს, გინიშნავთ სასამართლო პრაქტიკის იურისტს
4
ვაგროვებთ მტკიცებულებებს, ვამზადებთ სარჩელს და სხვა საპროცესო დოკუმენტებს
5
ყოველ სასამართლო სხდომაზე და მოლაპარაკებებაზე ჩვენ წარმოვადგენთ თქვენს ინტერესებს, თქვენს პოზიციას დამაჯერებლად და მკაფიოდ გადავცემთ ოპონენტს, სასამართლოს და მედიატორს
6
მომართვისთანავე ჩვენ ვუზრუნველვყოფთ სრულ იურიდიულ და ემოციურ მხარდაჭერას და ვიბრძვით თქვენს გვერდით შედეგის მიღწევამდე.
გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram
კომპლექსური იურიდიული მომსახურება ბიზნესისთვის
JUST Advisors ასევე კომპანიებისთვის გთავაზობთ სააბონენტო ბუღალტრულ მომსახურებას. იურისტების და ბუღალტრების ერთობლივი მუშაობა პროფესიონალ საგადასახადო კონსულტანტებთან და აუდიტორებთან ერთად წარმოადგენს თქვენი ბიზნესის ორმაგ დაცვას
დამტებით