კორპორატიული სამართალი და M&A გარიგებები

კორპორაციული სტრუქტურებისა და ტრანზაქციების სამართლებრივი დაცვისა და ეფექტური მართვის უზრუნველყოფა: კომპანიების დაარსება, ინდივიდუალური წესდების და აქციონერი/პარტნიორობის ხელშეკრულებების შემუშავება, მმართველი ორგანოების სტრუქტურის შემუშავება, ჩიხური სიტუაციების მოგვარების წესები, იურიდიული კონსულტაციები კორპორატიულ საკითხებზე, სამართლებრივი Due diligence, იურიდიული რისკების შეფასება და გარიგებების სტრატეგიის შემუშავება ბიზნესის შეძენის, შერწყმის ხელშეკრულებების შედგენის, აქციების/წილების შესყიდვის შემთხვევაში, გარიგებების მხარდაჭერა.
რას ვაკეთებთ ჩვენ
კორპორატიული სამართალი
კომპანიების რეგისტრაცია და დაარსება. ორგანიზაციის შემადგენელი დოკუმენტების და შიდა წესების შემუშავება. კომპანიების აქციებთან ან მონაწილეობით გარიგებების მომზადება და მხარდაჭერა. აქციონერებს ან მონაწილეებს შორის კონფლიქტის მოგვარება. იურიდიული კონსულტაციები
M&A გარიგებები

ბიზნესის შეძენის ან შერწყმის დეტალური ანალიზისა და შეფასების ჩატარება. საბუთების მომზადება (შეთანხმება აქციების შერწყმის, შეძენის ან გაყიდვის შესახებ და ა.შ.). კლიენტის ინტერესების წარმოდგენა,

მოლაპარაკებების წარმოება.
სამართლებრივი რისკების შეფასება და გარიგების სტრატეგიების შემუშავება. სამართლებრივი მხარდაჭერა და კანონთან შესაბამისობა
სამართლებრივი Due diligence
კომპანიის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციისა და სამართლებრივი სტატუსის ანალიზი. კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებულ კანონსა და სხვა სამართლებრივ აქტებთან შესაბამისობის შემოწმება. ოპერაციებთან და საქმიანობასთან დაკავშირებული კომპანიის სამართლებრივი რისკებისა და ვალდებულებების შეფასება. ექსპერტიზა
კორპორატიული მდივანი
დოკუმენტაციის მართვა, კომპანიის ოფიციალური საბუთების შენახვა და განახლება (სადამფუძნებლო დოკუმენტები, აქციონერთა/პარტნიორთა კრებების ოქმები და ა.შ.). აქციონერთა/პარტნიორთა შეხვედრების ორგანიზება და მხარდაჭერა. კომპანიის სამართლებრივ მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა
გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram
კომპლექსური იურიდიული მომსახურება ბიზნესისთვის
JUST Advisors ასევე კომპანიებისთვის გთავაზობთ სააბონენტო ბუღალტრულ მომსახურებას. იურისტების და ბუღალტრების ერთობლივი მუშაობა პროფესიონალ საგადასახადო კონსულტანტებთან და აუდიტორებთან ერთად წარმოადგენს თქვენი ბიზნესის ორმაგ დაცვას
დამტებით