კომპანიების რეგისტრაცია და ლიკვიდაცია

ბიზნესის რეგისტრაცია, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია. ბიზნესის ფორმის არჩევანი, კორპორატიული არქიტექტურა, ინდივიდუალური სადამფუძნებლო დოკუმენტები და აქციონერთა/პარტნიორთა შეთანხმებები
რას ვაკეთებთ ჩვენ
ბიზნესის რეგისტრაცია

კომპანიის (ი/მ, შპს, სს) საკუთრების ფორმისა და სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრა, წესდების შემუშავება, პარტნიორული ხელშეკრულებები და საჭირო დოკუმენტაციის საჯარო რეესტრში წარდგენა, სპეციალური სტატუსების მოპოვება (ვირტუალური ზონის კომპანია, საერთაშორისო კომპანია), საბანკო ანგარიშის გახსნა
ბიზნესის რეორგანიზაცია

კომპანიის არსებული სტატუსის წინასწარი ანალიზი და შეფასება. რეორგანიზაციის ოპტიმალური ფორმის შერჩევა (შერწყმა, გაყოფა, შეერთება და ა.შ.). საჯარო რეესტრში და შემოსავლების სამსახურში შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება და წარდგენა, რეორგანიზაციის პროცედურის ხელშეწყობა ყველა ეტაპზე.
ბიზნესის ლიკვიდაცია

კომპანიის მომზადება ლიკვიდაციისთვის, ლიკვიდაციის გადაწყვეტილების შეტანა, საბანკო ანგარიშების დახურვა, ლიკვიდაციის ბალანსის შემოწმება, ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების შეტანა საჯარო რეესტრში, ლიკვიდაციის მხარდაჭერა ყველა ეტაპზე, საგადასახადო შემოწმება ლიკვიდაციის დროს, კრედიტორებთან ანგარიშსწორების კონტროლი, ქონების განაწილება ლიკვიდაციის შემდეგ
კორპორატიული პროცედურების მხარდაჭერა
აქციონერთა/პარტნიორთა საერთო კრებების შედეგების მომზადება და რეგისტრაცია, აქციების/წილების ყიდვა-გაყიდვა, სს აქციონერთა რეესტრის წარმოება, კომპანიის კაპიტალის გაზრდა, მართვის ორგანოების შექმნა ან/და დანიშვნა, ხელშეკრულება დირექტორთან
გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram
კომპლექსური იურიდიული მომსახურება ბიზნესისთვის
JUST Advisors ასევე კომპანიებისთვის გთავაზობთ სააბონენტო ბუღალტრულ მომსახურებას. იურისტების და ბუღალტრების ერთობლივი მუშაობა პროფესიონალ საგადასახადო კონსულტანტებთან და აუდიტორებთან ერთად წარმოადგენს თქვენი ბიზნესის ორმაგ დაცვას
დამტებით