შრომის სამართალი და საკადრო საქმისწარმოება

შრომითი ხელშეკრულებების შემუშავება, შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებით იურიდიული კონსულტაცია, შრომითი დავების დარეგულირება, საკადრო საქმისწარმოება
რას ვაკეთებთ ჩვენ
საკადრო აუდიტი


საკადრო დოკუმენტაციის (სამუშაო ხელშეკრულებები, ბრძანებები, აქტები, სამუშაო დროის აღრიცხვის გრაფიკები) კანონთან შესაბამისობის შემოწმება. უცხოელთა დასაქმებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ საკანონმდებლო მოთხოვნებთან და რეკომენდაციებთან შესაბამისობის შეფასება. შრომის ინსპექციის მიერ პასუხისმგებლობის დაკისრების რისკების შეფასება

საკადრო დოკუმენტაცია

საკადრო დოკუმენტაციის შემუშავება: შრომითი ხელშეკრულებების, ბრძანებების, ადგილობრივი სამართლებრივი აქტების შედგენა ბიზნესის სპეციფიკისა და შრომითი ურთიერთობების სტრუქტურის შესაბამისად, მენეჯმენტის კონსულტირება შრომის კანონმდებლობის დაცვის საკითხებში.
საკადრო საქმისწარმოება

საკადრო დოკუმენტების ფორმების შემუშავება, საკადრო ქმედებების მხარდაჭერა (დაქირავება / სამსახურიდან გათავისუფლება / შვებულება / ავადმყოფობის შვებულება / მივლინება / დისციპლინური პასუხისმგებლობა), სამუშაო საათების აღრიცხვის გრაფიკის დაცვა, უცხოელი მუშაკების შესახებ კანონმდებლობის დაცვის მონიტორინგი, პერსონალური მონაცემების დაცვა, წარმომადგენლობა შრომის ინსპექციის მუშაობისას
კონსულტაციები შრომით-სამართლებრივ საკითხებზე
კონსულტაციები შრომითი ურთიერთობების საკითხებზე, დასაქმებულთა აყვანის/გათავისუფლების, უცხოელთა დასაქმების, სამუშაო საათების აღრიცხვის, პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე, შრომის კანონმდებლობის დარღვევისთვის პასუხისმგებლობის რისკებზე.
გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram
კომპლექსური იურიდიული მომსახურება ბიზნესისთვის
JUST Advisors ასევე კომპანიებისთვის გთავაზობთ სააბონენტო ბუღალტრულ მომსახურებას. იურისტების და ბუღალტრების ერთობლივი მუშაობა პროფესიონალ საგადასახადო კონსულტანტებთან და აუდიტორებთან ერთად წარმოადგენს თქვენი ბიზნესის ორმაგ დაცვას
დამტებით