ფინანსური დირექტორი

CFO არა მხოლოდ გთავაზობთ ბუღალტრულ აღრიცხვას და ანალიზს, არამედ იძლევა ჰოლისტიკურ ხედვას თქვენი ბიზნესის ფინანსურ სტრუქტურაზე. ჩვენ გარანტიას ვიძლევით მენეჯმენტის ანგარიშგების სიცხადეზე, რეგულარულ ანალიტიკურ მიმოხილვასა და ასევე ფინანსური დაგეგმვის სისტემაში თანამედროვე მეთოდების დანერგვაზე თქვენი ფინანსების სრული კონტროლისთვის.
რას ვაკეთებთ
მოხსენების გამჭვირვალობა:

— დააყენეთ მონაცემთა სინქრონიზაცია ბუღალტრულ აღრიცხვასა და მენეჯმენტს შორის
— შეიმუშავეთ მენეჯმენტის ანგარიშგების ფორმები (CF, PL, BS) პროექტებზე, სტატიებზე, კონტრაქტორებსა და თანამშრომლებზე მორგებული ანალიტიკით
რეგულარული ბიზნეს ანალიზი:

— გამოთვალეთ პროექტის მარჟა და თანამშრომელთა ეფექტურობა
— რეკომენდაციების გაცემა და მათი შესრულების მონიტორინგი
ავტომატიზაცია და ფინანსური დაგეგმვა:
— ბიუჯეტირებისა და დაგეგმვის სისტემის დანერგვა, გეგმა-ფაქტების ანალიზი შემოსავლებისა და ხარჯების სრული კონტროლისთვის და ფულადი ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.
— აუდიტის სისტემები (აღრიცხვის მონაცემთა ბაზები, CRM, ERP). წარმოადგინეთ რეკომენდაციები მათი გაუმჯობესებისთვის მენეჯმენტის აღრიცხვის ავტომატიზაციისთვის. საჭიროების შემთხვევაში, აირჩიეთ ახალი პროგრამული პროდუქტები, დაწერეთ ტექნიკური მახასიათებლები კონტრაქტორებისთვის, ჩაატარეთ ტენდერები და მხარი დაუჭირეთ განხორციელებას
კონტრაქტები

— შემოსავლებისა და ხარჯების კონტრაქტების ანალიზი და კოორდინაცია, მათი შესაბამისობის უზრუნველყოფა ბიუჯეტთან და გადახდის კალენდართან
მიზანშეწონილობის ანალიზი და ინვესტიციის კონტროლი:
— პოტენციური ინვესტორებისთვის: ჩაატარეთ პოტენციური პროექტებისა და ბიზნეს სფეროების საინვესტიციო ანალიზი, შეადგინეთ ფინანსური მოდელები ძირითადი ინდიკატორებით (NPV, IRR, ანაზღაურების პერიოდი), მიაწოდეთ რეკომენდაციები შედეგებზე დაყრდნობით.
— ბიზნესის მფლობელებისთვის: შეადგინეთ და აკონტროლეთ ფინანსური მოდელების შესრულება, რეგულარულად აკონტროლეთ ბიზნესის მომგებიანობა სამიზნე ინდიკატორებთან შესაბამისობისთვის.
— ურთიერთქმედება გარე აუდიტორებთან და კონსულტანტებთან, მათ შორის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარებისას IFRS-ის მიხედვით და შეფასების ანგარიშების მომზადებისას
მომსახურების პაკეტების მაგალითები:

ოპტიმალური
ღირებულება: თვეში 7500 ლარიდან + დღგ
 • მოიცავს:
 • — მენეჯმენტის ანგარიშგების რეგულარული მომზადება თქვენზე მორგებული ფორმით და კლიენტთან შეთანხმებული სიხშირით
 • — ბიზნეს სფეროების, პროექტების, გუნდების, ცალკეული თანამშრომლების ანალიზი მომზადებული მენეჯმენტის ანგარიშგების საფუძველზე
დარეგისტრირება
ინვესტორისთვის
ღირებულება: მოთხოვნისამებრ
 • მოიცავს:
 • — პოტენციური პროექტების ფინანსური მოდელების მომზადებას ძირითადი ინდიკატორების გაანგარიშებით (NPV, IRR, ანაზღაურებადი პერიოდი) და შედეგების საფუძველზე რეკომენდაციების მიწოდებას.
 • — კონკრეტული პროექტის ან პროექტების პორტფოლიოს არსებული ფინანსური მოდელების განახლება და დახვეწა, ძირითადი ბიზნეს ინდიკატორების რეგულარული მონიტორინგი და კონტროლი მიზნებთან შესაბამისობისთვის.
 • — კლიენტის ინტერესების წარმოდგენა გარე აუდიტორებთან და კონსულტანტებთან მუშაობისას: მათ მიერ კანონიერი აუდიტის ჩატარების მიზნით, სფრს-ის მიხედვით ანგარიშგების ჩათვლით, და სხვა ანგარიშების მომზადებას.
დარეგისტრირება

ფინანსური დირექტორი

ბევრ მეწარმეს არ გააჩნია რესურსები და უნარები, რათა დამოუკიდებლად გაუმკლავდეს ფინანსურ მენეჯმენტს.

ყველა კონტრაქტისა და გადახდების სტრუქტურირება, ანგარიშგება, პროექტების (მიმდინარე და პერსპექტიული) ეფექტურობის ანალიზი, სირთულეები და გრძელვადიანი დაგეგმვა ხშირად რეალური გამოწვევაა ბიზნესის მფლობელისთვის.

JUST Advisors-ის გუნდს შეუძლია მოირგოს თქვენი კომპანიის ფინანსური დირექტორის კომპლექსურ როლი, ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს გამჭვირვალე მენეჯმენტის ანგარიშგებას, პროექტის მარჟების გამოთვლას, თანამშრომლების მუშაობის ხარისხის ეფექტურობას და ძირითადი ბიზნეს პარამეტრების რეგულარულ მონიტორინგს თქვენს მიზნებთან შესაბამისობაში.

მენეჯმენტის ბუღალტრული აღრიცხვის ავტომატიზაცია და ფინანსური დაგეგმვის სისტემა საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ სრული კონტროლი შემოსავლებსა და ხარჯებზე, ეს საშუალებას მოგცემთ გახადოთ ფინანსური მენეჯმენტი გამჭვირვალე და ეფექტური.

როგორ მუშაობს ეს
1
შეავსეთ ჩვენს ვებგერდზე მოცემული განაცხადი ან დაგვიკავშირდით სხვა თქვენთვის მოსახერხებელი გზით
2
ჩვენ განვიხილავთ თქვენს დავალებებს და შემოგთავაზებთ მომსახურების ოპტიმალურ პაკეტს
3
გავაფორმებთ ხელშეკრულებას და NDA-ს
4
ჩვენ ვითხოვთ ყველა საჭირო დოკუმენტს და ინფორმაციას თქვენი ბიზნესის შესახებ
5
ჩვენ განვსაზღვრავთ ფინანსური მართვის პროცესს და ვაგრძელებთ გამართულად მუშაობას
უპირატესობები
 • უპირატესობები

 • ანგარიშგების გამჭვირვალობა და კანონზომიერება

  მოგცემთ სისტემატიზაციის საშუალებას და მარტივად გააკონტროლებთ ფინანსური ნაკადებს კომპანიაში
 • დროული რეკომენდაციები

  ჩვენი ექსპერტებისგან, ანგარიშგების ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით, შესაძლებელი გახდება ცვლილებებზე სწრაფად რეაგირება და ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია
 • ავტომატიზაცია

  ხელს შეუწყობს მენეჯმენტის ანგარიშგების მომზადების პროცესის დაჩქარებას და დაგეგმვას, ბიუჯეტირების პროცესს უფრო სწრაფს და კომფორტულს გახდის, უზრუნველყოფს სრულ კონტროლს შემოსავლებსა და ხარჯებზე, ასევე მინიმუმამდე დაიყვანს ფინანსურ სირთულეების რისკები (ფულადი ხარვეზები და ა.შ.)
 • კონტრაქტების მოლაპარაკება

  ბიუჯეტის და გადახდის კალენდრის შესაბამისად, შეინარჩუნებს ფინანსური ნაკადების სტაბილურობას და მინიმუმამდე დაიყვანს შესაძლო იურიდიულ რისკებს
 • ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი და ინვესტიციების კონტროლი

  საშუალებას მისცემს მფლობელებს და ინვესტორებს მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები ახალ პროექტებში შესვლის შესახებ და წარმატებით განავითარონ არსებული საინვესტიციო პორტფელი

JUST Advisors-ის ექსპერტების შედეგები

ქეისი 1
ამოცანა:
2024 წლის ბიუჯეტის კამპანიის მოლოდინში, საკონსულტაციო ფირმა დაუკავშირდა JUST Advisors-ს მენეჯმენტის ანალიტიკისა და ანგარიშგების ფორმების შემუშავების მოთხოვნით, ასევე, გააგვეანალიზებინა სერვისის მოგების მარჟა და თანამშრომელთა ეფექტურობა 2023 წლის პირველი 9 თვისთვის და მიგვეწოდებინა რეკომენდაციები ბიზნესის ზრდისთვის.
გამოსავალი:
JUST Advisors-ის გუნდმა მოამზადა PL და CF ფორმები კლიენტის აღრიცხვის მონაცემებზე და CRM სისტემაზე დაყრდნობით, შეიმუშავა მეთოდოლოგია და აღწერა, თუ როგორ უნდა იყოს გამოყენებული ისინი მომავალში, მიაწოდა რეკომენდაციები CRM სისტემის ოპტიმიზაციისთვის მენეჯმენტის ანგარიშგების ოპტიმიზაციისა და დაჩქარების მიზნით, ასევე შეირჩა კონტრაქტორები ცვლილებების განსახორციელებლად.

ამ ეტაპზე მარჟის ანალიზის შედეგების საფუძველზე გამოვლინდა კომპანიის ძირითადი სერვისები და თანამშრომლები. JUST Advisors-მა აღწერა ხედვა იმის შესახებ, თუ როგორ იქნება შესაძლებელი მომავალში სერვისების შემადგენლობისა და მათი ფასების მართვა, ასევე როგორ გადანაწილდება დატვირთვა ისე, რომ კომპანიის ხარჯები თანამშრომელთა ანაზღაურებასთან მიმართებაში გამართლებული ყოფილიყო.
შედეგი:
უკვე 2023 წლის მეოთხე კვარტალში საკონსულტაციო კომპანიამ გაზარდა საშუალო თვიური წმინდა მოგება 15%-ით ძირითად სერვისებზე ფოკუსირებისა და თანამშრომლების ლოიალობის გაზრდის გამო.

ქეისი 2
ამოცანა:
უზრუნველყოს სანდო, გამჭვირვალე და აუდიტორული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ინვესტორებისთვის რათა სოფლის მეურნეობის კომპანიების გაფართოებისთვის.
გამოსავალი:
კლიენტთან შეთანხმების მიღწევის შემდეგ მენეჯმენტის ფარგლებში კომპანიების რაოდენობასა და საანგარიშო პერიოდთან დაკავშირებით, და კლიენტის აღრიცხვისა და ERP სისტემებიდან არსებითი მონაცემების მიღებისა და ანალიზის შემდეგ, JUST Advisors-ის გუნდმა წამოიწყო მოგება-ზარალის შეგროვება (PL ) და ფულადი სახსრების (CF) ფორმები, რომლებიც აუცილებელია ოთხი ჯგუფის კომპანიისთვის ხუთი წლის განმავლობაში. ეს მოიცავს როგორც ცალკეულ, ისე კონსოლიდირებულ მონაცემებს ყოვლისმომცველი ანალიტიკისთვის.
შედეგი:
პოტენციურ ინვესტორებს გადაეცათ კომპანიების ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგება, რის საფუძველზეც მათ გადაწყვიტეს კომპანიის განვითარებაში ინვესტიციის ოდენობის გაზრდა.

ქეისი 3
ამოცანა:
მობილური თამაშების დეველოპერმა კომპანიამ, რომელსაც აქვს ოფისები ოთხ იურისდიქციაში, მათ შორის საქართველოში, მიმართა JUST Advisors-ს თავისი ფინანსური სტრუქტურის შექმნის მოთხოვნით. მისმა არ არსებობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ კომპანიაში არ არსებობდა სისტემატური მენეჯმენტის აღრიცხვა, ჩანაწერები ხარჯების, კონტრაქტების პირობებზე და პროექტის ბიუჯეტებზე კონტროლი, ამ ყველაფერმა განაპირობა წმინდა მოგების მკვეთრი შემცირება და ფულადი სახსრების დეფიციტის მაღალი ალბათობა. ამან შეაშფოთა მფლობელები და ტოპ მენეჯმენტი, რომლებსაც სწრაფად უნდა მიეღოთ მენეჯმენტის გადაწყვეტილებები მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის საკუთარი კომპეტენციის გარეშე. გარდა ამისა,

გასული წლის განმავლობაში კომპანიამ გახსნა ორი ახალი ოფისი იმ ქვეყნებში, სადაც საჭიროა IFRS ანგარიშგება და გარე აუდიტი. კლიენტს არ ჰყავს თანამშრომლები, რომლებსაც შეუძლიათ ამის გაკეთება კომპეტენტურად და დროულად.
გამოსავალი:
JUST Advisors-ის გუნდმა შეადგინა კონსოლიდირებული მენეჯმენტის ანგარიშები კლიენტის ოპერაციების ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ფოკუსირებული იყო თანამშრომლების განაწილებაზე და პროექტის ხარჯებზე, რათა დაედგინა ფინანსური შედეგების გაუარესების მიზეზები და გამოაქვეყნა შესაბამისი რეკომენდაციები მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში.

ასევე, JUST Advisors-ის გუნდი ახლა პასუხისმგებელია კლიენტის ყველა ფუნქციაზე ფინანსური თვალსაზრისით, მათ შორის მენეჯმენტის ანგარიშგების პაკეტისა და გადახდის კალენდრის რეგულარული მომზადება, ყველა კონტრაქტის კოორდინაცია (შემოსავლები და ხარჯები) და კონტრაქტორებთან ურთიერთქმედება (მათ შორის დებიტორული ანგარიშების მართვა). გარე აუდიტორებთან და კონსულტანტებთან მუშაობა სფრს-ის მიხედვით ანგარიშგებასთან დაკავშირებულ ყველა საკითხზე.
შედეგი:
დეველოპერულ კომპანიას აქვს ფინანსური სიძნელეების გადაჭრის სტრატეგია და გეგმავს მათ გაუმკლავდეს ექვს თვეში.

ქეისი 4
ამოცანა:
უცხოეთში საცხოვრებელი და კომერციული უძრავი ქონების მშენებლობაში გამოცდილი ბიზნესპარტნიორების ჯგუფი განიხილავდა ქართულ ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობას: მათ უკვე გამართეს ყველა საჭირო მოლაპარაკება ამჟამინდელ მფლობელებთან და შეარჩიეს სამი ადგილი მომავალი მშენებლობისთვის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. პარტნიორებმა სთხოვეს JUST Advisors-ს დახმარებოდნენ მათ საუკეთესო მდებარეობის არჩევაში მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ზომების გათვალისწინებით, როგორიცაა NPV, IRR და ანაზღაურებადი პერიოდი. მათ ასევე სჭირდებოდათ დახმარება იმის გარკვევაში, თუ რა თანხა უნდა ჩადონ აქციონერებმა.
გამოსავალი:
JUST Advisors-ის გუნდმა ჩაატარა საფუძვლიანი ანალიზი, ითვალისწინებდა უძრავი ქონების ბაზრის სპეციფიკას სხვადასხვა რეგიონში და მიწის ნაკვეთების თავისებურებებს. გარდა ამისა, მათ შექმნეს ფინანსური მოდელები სამი სამშენებლო პროექტისთვის.
შედეგი:
JUST Advisors-მა შესთავაზა რეკომენდაციები ყველაზე მომგებიანი პროექტის შესახებ და ურჩია საჭირო საწყისი ინვესტიციების შესახებ. კლიენტები ახლა გადავიდნენ მიწის მესაკუთრეებთან მოლაპარაკების შემდეგ ეტაპზე და განიხილავენ იურიდიულ საკითხებს JUST Advisors-ის მუდმივი მხარდაჭერით.

მიმოხილვები

გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram
JUST Advisors ასევე კომპანიებისთვის გთავაზობთ სააბონენტო ბუღალტრულ მომსახურებას. იურისტების და ბუღალტრების ერთობლივი მუშაობა პროფესიონალ საგადასახადო კონსულტანტებთან და აუდიტორებთან ერთად წარმოადგენს თქვენი ბიზნესის ორმაგ დაცვას
დამტებით