⭐️ თქვენ იმყოფებით JUST Advisors-ის ბლოგში, სადაც გიამბობთ საქართველოში სამართლებრივი ცხოვრების შესახებ. ✋ სტატიები მომზადებულია ექსპერტების მიერ, თუმცა მიაქციეთ ყურადღება გამოქვეყნების თარიღს, ვინაიდან შესაძლოა დროის გასვლასთან ერთად აქტუალობა დაკარგოს. გთხოვთ, მიაქციოთ ყურადღება კანონმდებლობისა ტარიფების შესაძლო ცვლილებებს და სხვა ✈️ არ გამოტოვოთ სიახლეები და გამოგვიწერეთ შემდეგ პლატფორმებზე: instagram, facebook, telegram

Chek-list იურისტისგან, რომელიც დაგეხმარებათ სწორედ ჩაატაროთ რემონტი საქართველოში

გიყვებით, როგორ შევადგინოთ ხელშეკრულება, განვახორციელოთ გადახდა, დავაფიქსიროთ მენარდის მიერ დაშვებული უსწორობები
25 დეკემბერი 2023
შალვა გიორგაძე, ადვოკატი JUST Advisors
საქართველოში რემონტი ძვირადღირებული მომსახურებაა. ღირებულება კვადრატულ მეტრზე შეიძლება მერყეობდეს $200-დან $500-მდე, ამიტომ თბილისში პატარა ბინის დასრულებაც კი საშუალოდ შეადგენდეს $10 000-ს, ავეჯის და მასალების გარეშე. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ მაღალი ფასი ვერ დააზღვევს უხარისხო სამუშაოებისგან. იმისათვის, რომ სამართლებრივად დაიცვათ თქვენი ინტერესები და ზოგიერთ შემთხვევაში დაიბრუნოთ ფული, ჩვენ შევადგინეთ თქვენთვის Chek-list.

როგორ ავირჩიოთ ოსტატი

პირველ რიგში, საფუძვლიანად შეისწავლეთ კანდიდატი (ეს შეიძლება იყოს კერძო ოსტატი ან სტუდია): შეამოწმეთ პორტფოლიო, მოძებნეთ მიმოხილვები ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში (პირველ რიგში Facebook-ზე - ეს არის ყველაზე პოპულარული პლატფორმა ქვეყანაში). შეეცადეთ შეაფასოთ მენარდის მუშაობის წარსული შედეგები არა ფოტოებიდან, არამედ რეალური ობიექტიდან გამომდინარე. მაგალითად, მიწერეთ ძველ დამკვეთებს: ისინი ოდესღაც იყვნენ თქვენს ადგილას, ასე რომ, ალბათ, გაიზიარებენ თავიანთ აზრს და შესაძლოა, მოგიწვიონ ბინის დასათვალიერებლად.

მეორე ეტაპზე შეამოწმეთ ოსტატის სანდოობა სამართლებრივად. საქართველოში სარემონტო სამუშაოები არ საჭიროებს მარეგულირებელი ორგანოების სპეციალურ ნებართვას, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი განხორციელება შეუძლია ნებისმიერ პირს, ამიტომ სიფხიზლე ორმაგად მნიშვნელოვანია. გაარკვიეთ, გააჩნია თუ არა ხელოსანს ან ფირმას აქტივები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ზიანის ასანაზღაურებლად მომავალშიი პოტენციური დავის შემთხვევაში.
გარდა ამისა, შეამოწმეთ არის თუ არა კანდიდატი ოფიციალურად რეგისტრირებული. მოითხოვოს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის ან პირადობის/პასპორტის წარმოდგენა და დაზუსტება იმისა, თუ რა სტატუსით იმოქმედებს: როგორც ფიზიკური პირი თუ როგორც ინდმეწარმე.

რა უნდა იყოს გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში

რეგისტრაცია:

 • 1
  ხელშეკრულების საგანი - არის ის, რასაც ელოდებით ოსტატისგან, ანუ მისი მომსახურების დეტალები. თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია თავადა პროცესი, აღწერეთ იგი, თუ მნიშვნელოვანია შედეგი, აღწერეთ ისიც. რაც უფრო დეტალურად გააკეთებთ ამას მით უფრო ნაკლებია მომავალში გაუგებრობის რისკი.
 • 2
  შეკეთების ვადა - ზუსტი ვადები და ჩარჩოები. შეგიძლიათ გამოხატოთ ისინი კალენდარულ დღეებში ან სამუშაო საათებში. თუ დავალება დიდია, უმჯობესია მისი დაყოფა ეტაპებად კონკრეტული ხანგრძლივობის შესაბამისად.
 • 3
  სამუშაოს მთელი მოცულობის ან თითოეული მომსახურების ღირებულება ცალ-ცალკე, თუ გათვალისწინებულია რამდენიმე სახის სამუშაო. ეს უკანასკნელი ვარიანტი უფრო მოსახერხებელია - თუ სარემონტო პროცესის დროს გსურთ უარი თქვათ რაიმე სახის სამუშაოზე ან თუ კი ზოგიერთი მათგანი შესრულებულია უხარისხოდ, დაყოფა ხელს შეუწყობს დაანგარიშებისას.
 • 4
  გადახდის პროცედურა - მოერიდეთ 100% წინასწარ გადახდას. ჩვენ გირჩევთ დააწესოთ წინასწარი გადახდა რემონტის მთლიანი ღირებულების არაუმეტეს 30%-ისა, ხოლო დანარჩენის გადახდა ეტაპობრივად, თითოეული ტიპის სამუშაოს შედეგის მიღების შემდეგ.
 • 5
  მიღების პროცედურა. წინასწარ განიხილეთ, როგორ მიიღებთ დასრულებულ სამუშაოს. მაგალითად, ექსპერტები გვირჩევენ, რომ ფარული სამუშაოები (კედლებში, ჭერის ქვეშ, ან მოჭიმული იატაკის ქვეშ) მიიღება დაუყოვნებლივ დასრულებისთანავე, ხოლო დანარჩენი სამუშაოები - ხელშეკრულებაში მითითებული ეტაპების შესაბამისად. მიღება უნდა განხორციელდეს წერილობით და სადაც აისახება ნებისმიერი ხარვეზის შესახებ.
 • 6
  პასუხისმგებლობა ვადების შეუსრულებლობაზე და უხარისხო რემონტზე. აუცილებლად მიუთითეთ ხელშეკრულებაში ჯარიმა სამუშაოს დაგვიანებით დასრულებისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება მისი დაკისრება - მოგიწევთ ზიანის გამოთვლა.
 • 7
  ხარვეზების აღმოფხვრის შედეგები. წერილობით ასახეთ, რომ თუ შემსრულებელი ვერ აღმოფხვრის ხარვეზებს დადგენილ ვადაში, თქვენ გაქვთ უფლება თავად აღმოფხვრათ ისინი სემსრულებლის ხარჯზე.
ასევე განსაზღვრეთ, თუ ვინ უნდა შეიძინოს მასალა. თუ კი შემსრულებელი, მაშინ მაქსიმალურად დაწვრილებით მიუთითეთ, რა სახის მასალა გჭირდებათ, მათ შორის მწარმოებლის და მარკის მითითებით (თუ კი ეს თქვენთვის მნიშვნელოვანია).

როგორ და რა სახის შეთანხმება უნდა იყოს ასახული ხელშეკრულებაში

სამართლებრივი თვალსაზრისით საკუთარი თავის დასაცავად, ყველანაირი შეთანხმება ჩამოაყალბეთ წერილობით.
იდეალურ სცენარში, ყველანაირი შეთანხმება უნდა აისახოს ხელშეკრულებაში, რომლის დანართად იქნება ხარჯთაღრიცხვა, სადა იქნება აღწეილი სამუშაოს ტიპი და ღირებულება. ხელშეკრულება შეიძლება გაფორმდეს პირადად ან გაიცვალოს თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებების სკანგამოსახულების სახით.

ელექტრონულ მიმოწერაში შეთანხმებების ასახვა ასევე მისაღებია, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც მტკიცებულება სასამართლოში. ამავდროულად, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ კონკრეტულ მიმოწერაში გამოიკვეთოს თუ რა შეთანხმებას მიაღწიეს მხარეებმა: მაგალითად, თუ შემსრულებელმა დაწერა „კარგი“, უნდა ჩანდეს თუ რა კონკრეტულად დაადასტურა მან.
შეეცადეთ თავი აარიდოთ აუდიო შეტყობინებებში შეთანხმებების კონსოლიდაციას. ისინი ხშირად იძლევიან სხვადასხვა ინტერპრეტაციის საშუალებას. ჩვენ ასევე არ გირჩევთ ხმის ჩამწერის გამოყენებას. თუ წინასწარ არ მიიღებთ შემსრულებლის თანხმობას საუბრის ჩასაწერად, მაშინ ასეთი ჩანაწერი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასამართლოში მტკიცებულებად.

რაც შეეხება გადახდებს: თუ სამუშაოს აანაზღაურებთ ნაღდი ფულით, დაამოწმეთ ეს შემსრულებლის მიერ ხელმოწერილი ქვითრით. ასევე მისაღებია SMS-ის გაგზავნაგადახდის დადასტურების მიზნით, რომელიც მიუთითებს იმაზე, თუ რისთვის განხორციელდა გადახდა. თუ მომსახურებას გადაიხდით საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვის გზით, გადახდის დანიშნულებაში მიუთითეთ რისთვის გადარიცხეთ თანხა.
მიმოწერა და ხელშეკრულება უნდა იყოს შესრულებული ორივე მხარისთვის გასაგებ ენაზე. გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, თავიდანვე განაცხადეთ, რომ, ვთქვათ, ქართული, რუსული ან ინგლისური ყველასთვის გასაგებია და ამ ენებზე კომუნიკაცია მისაღებია მხარეებისთვის.

როგორ მოვიქცეთ თუ კი სამუშაოები არ არის ჩატარებული ან ჩატარებულია უხარისხოდ

გახსოვდეთ, რომ დაუსრულებელ სამუშაოდ ითვლება ის სამუშაო, რომლის შესრულებაზე თავდაპირველად შეთანხმდით, ხოლო ნაკლის მქონე კი ის შემთხვევები, რომლებიც არ შეესაბამება თავდაპირველად შეთანხმებულ სტანდარტებს, და აქ ჩვენ კვლავ ვუბრუნდებით ხელშეკრულების სარგებელიანობას.
წერილობით ჩამოწერეთ ყველა გამოვლენილი ხარვეზის და დაუსრულებელი სამუშაოს შესახებ, განიხილეთ ისინი ოსტატთან ერთად და დანიშნეთ აღმოფხვრის ვადები. შეგახსენებთ, რომ მიზანშეწონილია ხელშეკრულებაში იყოს გათვალისწინებული უკანასკნელი, ისევე როგორც ხარვეზების არ აღმოფხვრის შედეგების შესახებ. მიუთითეთ, რომ თქვენ გაქვთ უფლება თავად გამოასწოროთ ხარვეზები და მოითხოვოთ ხარჯების ანაზღაურება.

თუ კი შემსრულებელი უარს იტყვის გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ აქტის ხელმოწერაზე ან არ ეთანხმება მას, ჩამოწერეთ ისინი და გაუგზავნეთ აქტი მას ელექტრონული ფოსტით ან მესინჯერით. თუ კი ხარვეზები არ იქნა აღმოფხვრილი, მიზანშეწონილია გამოიძახოთ ექსპერტი, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის და ხარისხის დაფიქსირების მიზნით. მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეთ ხარვეზების აღმოფხვრა საკუთარი ან სხვა ოსტატის დახმარებით. სასამართლოში ზიანის ანაზღაურებისას ექსპერტიზის დასკვნა იქნება უპირობო მტკიცებულება.

კიდევ ერთხელ უმთავრესის შესახებ: სამრთლებრივ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით გააფორმეთ ხელშეკრულება შემსრულებელთან და იმისთვის, რომ გქონდეთ რაც შეიძლება მეტი მტკიცებულება, დააფიქსირეთ ყველანაირი კომუნიკაცია ოსტატთან მიმოწერაში. მოერიდეთ აუდიო შეტყობინებებს, თუ ეს შესაძლებელია. ამ სტატიაში აღწერილი ნაბიჯების შესრულება დაზოგავს თქვენს დროს, ფულს და ნერვებს და გაზრდის შანსს, რომ რემონტი იყოს არა მხოლოდ ვიზუალურად ლამაზი, არამედ გამძლე.
ნებისმიერი იურიდიული დახმარებისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ JUST Advisers-ს. ფიზიკური პირებისთვის ჩვენი მომსახურების ჩამონათვალი შეგიძლიათ ნახოთ აქ, ხოლო კომპანიებისთვის - კი აქ.

მოგეწონათ სტატია? გაგვიზიარე შენი აზრი

გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram