JUST Advisors-ის ადვოკატები

მოკლე აღწერა: გიამბობთ საქართველოსა და თქვენთვის ნაცნობი JUST Advisors-ის ადვოკატების, ადვოკატის სტატუსის მიღების მოთხოვნების შესახებ.
April 3, 2024
რა არის მთავარი იურისტის საქმიანობაში? – ვეკითხებით ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან გუნდში მოდიან. -რა არის მთავარი იურისტის შერჩევის დროს? –ვეკითხებით მომხმარებლებს. პროფესიონალიზმი და ნდობა- პასუხი ამ კითხვებზე აერთიაბს JUST Advisors-ის მომხმარებლებსა და კომპანიის ადვოკატებს.

იურიდიულ სფეროში, პროფესიონალიზმი და ნდობა პირველ ადგილზე დგას. ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ JUST Advisors-ის გუნდში მუშაობენ ადვოკატები, რომელთაც დაამტკიცეს საკუთარი კვალიფიკაცია, გაიარეს მკაცრი შერჩევის ეტაპი და დამსახურებულად შევიდნენ საქართველოს წარმატებული ადვოკატების სიაში.

მოთხოვნები საქართველოში ადვოკატის სტატუსის მიღების შესახებ

ადვოკატი შეიძლება გახდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე, რომელმაც მიიღო უმაღლესი იურიდიული განათლება, წარმატებით ჩააბარა გამოცდა, გაიარა სამ თვიანი თეორიული სტაჟირება და ცხრა თვიანი პრაქტიკული სტაჟირება ადვოკატ-მენტორთან თან. ყველა ამ პროცედურის შემდეგ, იურისტი იღებს ადვოკატის წოდებას, რაც დასტურდება მისი ადვოკატთა რეესტრში რეგისტრაციით. და ხდება პროფესიონალური საზოგადოების- ადვოკატთა პალატის წევრი.

რისთვის არის საჭირო ადვოკატის წოდება
 • წარდგეს როგორც ადვოკატი, სისხლის სამართლის საქმეებში
 • წარმოადგინოს მომხმარევლის ინტერესები სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციებში (გარდა — კომპანიების სრულ განაკვეთზე იურისტებისა, რომლებსაც არ სჭირდებათ ადვოკატის სტატუსი ყველა ინსტანციის სასამართლოში მონაწილეობისთვის)
 • არასრულწლოვანთა მონაწილეობით სასამართლო პროცესებში მონაწილეობა (თუ ასეთ ადვოკატებს აქვთ შესაბამისი ნებართვა)

რა კატეგორიებად და სპეციალიზაციებად იყოფა ადვოკატები საქართველოში?

საქართველოს “ადვოკატურის” შესახებ კანონმდებლობის თანახმად, ადვოკატი შეიძლება იყოს ორი კატეგორიის: ზოგადი წოდების ადვოკატი და სპეციალიზებური ადვოკატი. (სამოქალაქო და სისხლის სამართალი)

ზოგადი წოდების ადვოკატებს აქვთ უფლება წარმოადგინონ და დაიცვან მომხმარებლის ინტერესები- სამოქალაქო, სისხლის და ადინისტრაციული სამართლის საქმეებში. სპეციალიზებურ ადვოკატებს კი- ან სისხლის (სისხლის სამართლის სპეციალობა) ან სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეების შესაბამისად. (სამოქლაქო სპეციალობა).

ადვოკატებს, რომელთაც აქვს სისხლის ან სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ აამაღლონ მათი წოდება, საჭირო გამოცდების ჩაბარების შემდეგ ზოგად წოდებამდე. (სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის მიმართულებით),მენტორ ადვოკატთან, თეორიული შემზადების და სტაჟირების გავლის შემდეგ.  

ნებისმიერი კატეგორიის ადვოკატებს აქვთ უფლება, მიიღონ წვდობა არასრულწლოვანთა მონაწილეობით საქმის წარმართვაში, მხოლოდ სწავლების და დამატებითი გამოცდის ჩაბარების შემდეგ. 

JUST Advisors-ის გუნდის ადვოკატები

JUST Advisors-ის გუნდში მუშაობენ ადვოკატები, რომელთაც აქვთ ზოგადი ან სამოქალაქო წოდება. მათგან უმრავლესობას აქვს უფლებამკსილება წარმართოს საქმე არასრულწლოვანთა მონაწილეობით, ნაწილი კი ადვოკატი-მენტორია.  

ახალგაზრდა ადვოკატების გადამზადება

JUST Advisors-ში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ახალგაზრდა ადვოკატების გადამზადებას. გამოცდის წარმატებით ჩაბარების და თეორიული შემაზდების გავლის შემდეგ, მომავალი ადვოკატი გადის სტაჟირებას, გამოცდილი მენტორი ადვკატის ხემძღვანელობით, რომელიც JUST Advisors-ის გუნდის წევრია.

ამ გზით ჩვენ უზრუნველვყოფთ უწყვეტობას არა მხოლოდ პროფესიულ სფეროში, არამედ ახალგაზრდა იურისტებში ვავითარებთ JUST Advisors-ის ღირებულებებსა და სტანდარტებს. მენტორობა და ტრენინგი კომპანიაში არ შემოიფარგლება მხოლოდ ფორმალური პროგრამებით — არის უწყვეტი პროცესი, რომელშიც ყველა ადვოკატი, განურჩევლად სტატუსისა, არის მასწავლებელიც და სტუდენტიც. ეს ქმნის გარემოს, რომელშიც ცოდნა და გამოცდილება გადაეცემა, ამდიდრებს ჩვენს პრაქტიკას და აძლიერებს ჩვენს გუნდს.

პროფესიონალური პრინციპები

Just Advisors-ში ჩვენ არ ვთავაზობთ მხოლოდ იურიდიულ მომსახურებას — ჩვენ ვამყარებთ პარტნიორობას ჩვენს მომხმარებლებთან, ვეხმარებით მათ დაიცვან რთული იურიდიული ლანდშაფტები ნდობითა და ცოდნით. ჩვენი იურისტები განასახიერებენ პროფესიის საუკეთესო ტრადიციებს, აჩვენებენ არა მხოლოდ იურიდიული წიგნიერების მაღალ დონეს, არამედ ღრმა ერთგულებას — ძირითადი ეთიკური პრინციპების მიმართ ჩვენს საქმიანობაში.

Just Advisor-ს ამაყობს მოქმედი და მომავალი იურისტების გუნდით, რომლებიც არა მხოლოდ უზრუნველყოფენ უმაღლესი ხარისხის იურიდიულ მომსახურებას, არამედ აქტიურად არიან ჩართულნი პროფესიის განვითარებაში. ჩვენ მზად ვართ უზრუნველვყოთ, რომ ჩვენი ნამუშევარი ასახავდეს ჩვენს მისწრაფვას სამართლიანობისადმი, ჩვენი ერთგულებას მომხმარებლების მიმართ და ჩვენ სურვილს, დადებითი წვლილი შევიტანაში, კანონის უზენაესობის მშენებლობაში.

ადვოკატისთვის ფიცი მნიშვნელოვანი პუნქტია, რომელიც ხაზს უსვამს მის მზადყოფნას შეასრულოს თავისი მოვალეობები პასუხისმგებლობისა და პროფესიონალიზმის მაღალი დონით.

ადვოკატთა ასოციაციაში გასაწევრიანებლად პირი ვალდებულია დადოს შემდეგი ფიცი: ვფიცავ, რომ ერთგული ვიქნები სამართლიანობის იდეების მიმართ, კეთილსინდისიერად და პატიოსნად შევასრულო ადვოკატის მოვალეობები, დავიცვა საქართველოს კონსტიტუცია და კანონები, ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი, ადამიანის უფლება და თავისუფლება!

ჩვენი ადვოკატთა გუნდი:

 • გიორგი ჟუჟუნაშვილი
  ზოგადი პრაქტიკა, ადვოკატი-მენტორი, არასრულწლოვანთა საქმეებში მონაწილეობის მიღების უფლება
 • ეკა ინასარიძე
  ზოგადი პრაქტიკა, ადვოკატი-მენტორი, არასრულწლოვანთა საქმეებში მიღება
 • მარინა ფიდუაშვილი
  სამოქალაქო სპეციალიზაცია, არასრულწლოვანთა საქმეებში მიღება
 • სოფიკო გუგუნავა
  სამოქალაქო სპეციალიზაცია, არასრულწლოვანთა საქმეებში მონაწილეობის მიღების უფლება
 • შალვა გიორგაძე
  სამოქალაქო სპეციალობა, ადვოკატი-მენტორი
 • მირანდა კერვალიშვილი
  სამოქალაქო სპეციალიზაცია, არასრულწლოვანთა საქმეებში მონაწილეობის მიღების უფლება
 • მარიამ ჯალაღონია
  ზოგადი იურიდიული პრაქტიკის სტაჟიორი
JUST Advisors რეგისტრირებულია ადვოკატთა ბიუროს რეესტრში

მოგეწონათ სტატია? გაგვიზიარე შენი აზრი

გაქვთ შეკითხვა?
მარია გუსეინოვა
კომერციული განყოფილების წამყვანი მენეჯერი
უბრალოდ შეავსეთ ფორმა ქვემოთ მოცემული ღილაკის დახმარებით ან მოგვწერეთ თქვენთვის მოსახერხებელ მესენჯერში: WhatsApp, Telegram