ექსპერტები

ვიაჩესლავ ივანეც

თანამდებობა: წამყვანი ადვოკატი
JUST Advisors-ის გუნდის წევრი 2022 წლიდან

Განათლება:
  • ბაკალავრის ხარისხი ირკუტსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე - 1999 წ
  • ბაიკალის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სისხლის სამართლისა და პროცედურების" მაგისტრის ხარისხი - 2002 წ

სპეციალობა: კომერციული სამართალი, ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების უფლებების დაცვა, წარმომადგენლობა სამართალწარმოებაში საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ჰუმანიტარული სამართალი.

სასამართლო წარმომადგენლობა: დაახლოებით 40 საქმე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში (სტრასბურგი)

პროფესიული გამოცდილება: გამოცდილება იურიდიულ პრაქტიკაში 1997 წლიდან. მუშაობდა ირკუტსკის რეგიონალურ ადვოკატთა ასოციაციაში და იყო ქალაქის ადვოკატთა ასოციაციის პრეზიდენტი.

ადვოკატის სტატუსი: მიღებულია 1999 წელს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე

დამატებითი სპეციალობა: კომერციული სამართალი, საერთაშორისო მართლმსაჯულება, ბავშვების დაბრუნების მოთხოვნები.

ადვოკატის ნომერი: 38/317

ენები: რუსული, ინგლისური, ესპანური

LinkedIn
JUST Law Office