ექსპერტები

მარინა ფიდუაშვილი

თანამდებობა: პარტნიორი,დირექტორი, იურისტი, ადვოკატი
JUST Advisors-ის გუნდის წევრი 2018 წლიდან

Განათლება:
  • ივანე ჯავახიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი - 2014 წ.
  • ილია ჭავჭავაძეს სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი „საერთაშორისო კერძო სამართალში“ - 2017 წ.

სპეციალობა: კომერციული, შრომის სამართალი, უძრავი ქონებით გარიგებები

პროფესიული გამოცდილება: იურიდიული პრაქტიკა 2014 წლიდან.
მუშაობდა იურიდიული კონსალტინგის სფეროში, ახორციელებდა უძრავი ქონების მშენებლობისა და ექპლუატაციაში მიღების პროცესის იურიდიულ მხარდაჭერას

ადვოკატის სტატუსი: მიღებულია 2021 წელს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში, 2022 წელს - დაშვება არასრულწლოვანთა საქმეებზე.

ადვოკატის ნომერი: 9763

გვერდი ადვოკატთა პალატის ვებგვერდზე
ენები: რუსული, ქართული

LinkedIn
კონსულტაციები JUST Founders