ექსპერტები

თეა აქიაშვილი

თანამდებობა: JUST სასწავლო პრაქტიკის ხელმძღვანელი
JUST Advisors-ის გუნდის წევრი 2019 წლიდან

Განათლება: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის მაგისტრი.

სპეციალობა:
  • ქართულის, როგორც უცხო ენის სწავლება ინდივიდუალურად და მინი-ჯგუფურად
  • საქართველოს მოქალაქეობის გამოცდისთვის მომზადება ავტორის მეთოდოლოგიით
  • კორპორატიული სწავლება ქართულში, როგორც უცხო ენაში, კომპანიის საქმიანობის მიმართულების გათვალისწინებით

პროფესიული გამოცდილება: სწავლების გამოცდილება 1998 წლიდან. ქართულის, როგორც უცხო ენის, რუსულის როგორც უცხო ენის მასწავლებელი, სახელმძღვანელოების ავტორი, საერთაშორისო პედაგოგიური კონკურსების ლაურეატი და გამარჯვებული. მუშაობდა კერძო სკოლებში და აწარმოებდა კერძო პრაქტიკას

ენები: რუსული, ქართული
JUST Study