ექსპერტები

თორნიკე პარხომენკო

თანამდებობა: თარჯიმანი
JUST Advisors-ის გუნდის წევრი 2019 წლიდან

Განათლება:
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი - 2014 წ.
  • მაგისტრატურა "მთარგმნელობითი კვლევები" - 2017 წ

სპეციალობა: მთარგმნელი

პროფესიული გამოცდილება: გამოცდილება 2017 წლიდან

ენები: რუსული, ქართული, ინგლისური
კომპანიის პარტნიორები