ექსპერტები

ეკა კუხალაშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
JUST Advisors-ის გუნდის წევრი 2021 წლიდან

Განათლება:
  • სოხუმის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი - 2012 წ
  • ბუღალტრული აღრიცხვის კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით და საგადასახადო კოდექსით — BMC Accounting Center — 2010 წ
  • სტაჟირების კურსი ბუღალტერიაში ORIS პროგრამის გამოყენებით — BMC Accounting Center — 2012 წ.
  • ბუღალტერიის კურსი სტაჟირებით UNIKO — BAF Accounting Center — 2019 წ

სპეციალობა:
  • პირველადი დოკუმენტების მომზადება
  • სააღრიცხვო და საგადასახადო აღრიცხვის წარმოება
  • საგადასახადო ანგარიშების მომზადება

პროფესიული გამოცდილება: გამოცდილება ბუღალტრული აღრიცხვისა და საგადასახადო აღრიცხვის სფეროში 2012 წლიდან. მუშაობდა HORECA-ს სფეროში

ენები: რუსული, ქართული

LinkedIn
JUST Finance