ექსპერტები

ეკა ინასარიძე

თანამდებობა: წამყვანი ადვოკატი, ადვოკატი
JUST Advisors-ის გუნდის წევრი 2022 წლიდან

Განათლება:
  • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა - 2011წ.
  • ევროპული სამართლის მაგისტრის ხარისხი, LL.M ვილნიუსის უნივერსიტეტში - 2015 წ.

სპეციალობა: სამოქალაქო, შრომითი, ადმინისტრაციული, საგადასახადო, ევროპული სამართალი

სასამართლო წარმომადგენლობა: შრომითი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, საგადასახადო დავები

პროფესიული გამოცდილება: იურიდიული პრაქტიკის გამოცდილება 2009 წლიდან.
10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მუშაობდა ადვოკატად სამთავრობო და კომერციულ ორგანიზაციებში და ხელმძღვანელობდა კერძო იურიდიულ პრაქტიკას.

ადვოკატის სტატუსი: მიღებულია 2016 წელს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის საქმეებზე

დამატებითი სპეციალობა: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება და ბავშვთა უფლებები

ადვოკატის ნომერი: 7335

გვერდი ადვოკატთა ასოციაციის ვებგვერდზე: ენები: რუსული, ქართული, გერმანული

LinkedIn
JUST Law Office